Gwarancja i zwroty

Dwa lata gwarancji

Reklamacja: masz 14 dni na odstąpienie od umowy. Koszt zwrotu pokrywa kupujący. Możliwość zwrotu tylko mebli niemontowanych.

Dodatkowe informacje

Towar objęty jest dwuletnią rękojmią na wady fizyczne polegające na niezgodności produktu z opisem.

W przypadku odkrycia wady produktu po zakupie w czasie trwania okresu rękojmi kupujący ma prawo wystąpić o naprawę lub wymianę wadliwego produktu, wadliwej części produktu lub zadośćuczynienie w postaci zwrotu części ceny zakupu; proporcjonalnej do wady.

Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@sklepmeble.com.pl

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć:

  • Nazwę przedmiotu reklamowanego
  • Wskazanie elementu lub części przedmiotu w której odkryto wadę, najlepiej za pomocą identyfikatora elementu z instrukcji montażu
  • Zdjęcie wady (jeśli jest możliwa do uwidocznienia na zdjęciu)
  • Oczekiwania względem kupującego:
  • Wymiana części produktu na nową
  • Wymiana całego produktu na nowy
  • Częściowe zadośćuczynienie w formie zwrotu części ceny zakupu
  • Zadośćuczynienie w formie zwrotu całości ceny zakupu

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu usunięcia odkrytej wady.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta dokona, wymiany, naprawy bądź rekompensaty.Podstawy prawne: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.